Irak’ta Azerbaycan ile ilgili Basılan Kitaplar

Irak’ta Azerbaycan ile ilgili Basılan Kitaplar

Şemsettin Küzeci

  1. Çağdaş Azerbaycan Şiirinden Seçmeler(1974).Hayrullah Kazım. Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  2. Azerbaycan Şiiri(1987)Abdüllatif Benderoğlu. 2 Cilt, Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat.
  3. Nebi Hazri Seçilmiş Şiirler (1989). Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  4. Bayatılar ve Horyatlar(1989). Ali Bender, Mustafa Ziya. Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  5. Bahtiyar Vehapzade Seçilmiş Şiirler(1989). Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  6. Azerbaycan Hikâyeleri(1991) Ali Bender. Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  7. Halkın Sözü Güzel Sözler(1991), Kamil Veli Neriman. Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  8. Elçin On İlden Sonra Hikâyeler(1996). Abdüllatif Benderoğlu, Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat
  9. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a bir Bakış (1997), Abdüllatif Benderoğlu. Irak Tanıtma Bakanlığı, Bağdat.
  10. Kerkük Sevdalısı Gazanfer Paşayev(2017). Ş. Küzeci, M. Ziya. Kerkük Kültür Yayınları. Kerkük