4.Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından

 1. Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından

Dr. Şemsettin Küzeci

Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı’nın 4.sü 15-17 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Irak Türkmen Basın Konseyi ilk kez 22 Temmuz 2006 da İstanbul’da 1. Kurultayını yaptı, 2. Kurultay 15-18 Mart 2008’de, 3. Kurultay da 12-14 Nisan 2009 da yine İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Irak Türkmen İletişim sektöründe çalışan görsel, işitsel, yazılı ve elektronik basın temsilcilerinden oluşan 150’nin üzerinde medya mensubu, Irak, Arap ve batı dünyasından, Irak’ın değişik etnik grup, parti, fikir, kültür örgütleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri kurultaya katıldılar.

Ankara Tandoğan İlci Otel’de gerçekleşen Kurultayın birinci oturumu açılışında başta T.C. Cumhurbaşkanı 2. Başdanışmanı Erşet Hürmüzlü ve M Bahaettin Cebeci olmak üzere, Başbakanlık Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Dışişleri Bakanlığı Irak ile ilişkiler Genel Müdür yardımcılığı yetkilileri, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, TRT Genel Müdür yardımcısı, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği- Eğitim ve Kültür Ataşesi, Kerkük İl Meclisi Üyesi Raat Rüştü Agâh, Türkmeneli Vakfı ITC Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Başkanı Fatih Türkcan ve Gazeteci Fikret Bila protokol’de bulundular.

Açılış konuşmasını Irak Türkmen Basın Konseyi genel sekreteri Kemal Beyatlı yaptı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Türkmen Basını ürünlerinin yanında Türkmen yazarlarının yayınlanan kitapları kapsayan bir kitap sergisi açıldı. Onlarca kitap tanıtıldı ve katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

İkinci oturumda “Türkmen Medyasının Irak Medyasından Etkilenişi ve Etkisi” başlıklı panel’i Av. Habib Hürmüzlü yönetti. Dr. Hashim Al-Shebib (İngiltere), Mehmet Dağıstanlı (Irak), Nermin El-Müfti, İmat Matti Saeed, İmat Casim Selman (Irak), Abu Bekir Abulmajid (Mısır) konuşmacı olarak panele katıldılar.

 Üçüncü oturumda “Irak ve Arap Dünyasında Medya Özgürlüğü” konulu panel’iDr. Usama Mahdi yönetti. Konuşmacılar ise, Amir Al-Kubaisi (Doha) El-Jazira TV, Maysun Abu Baker (S. Arabistan), Mohammad Al-Haşimi (İngiltere), Muhammed Nurettin (Lübnan),Uday Al-Katip (Doha), Yusuf El-Şerif (Dubai), Dr. Muhammed Abdullateef Hereidi, Aiad Al-Zameli (Almanya), Thair Abbas.

Kurultayın birinci günü akşamı katılımcılara bir şiir dinletisi sunuldu. 30 Türkmen ve Arap şair çeşitli konularda şiir ve hoyratlar okudular,

Kurultayın 2. Günü ve Dördüncü oturumda “Global İletişimde Dengesizlik ve Türkmen Medyası”  konuya Prof. Dr. Suphi Saatçi Başkanlık etti. Eş Başkanlar ise, Necat Kevser ve Dilşat Terzi. Prof. Dr. Mahir Nakip ise Konuşmacı olarak oturuma katıldı.

Beşinci oturum’da “Türkmen Medyasında Belgesel Filmin Rolü” konusuna

Feyha Beyatlı Başkanlık etti. Eş Başkanları ise, İnci Muratlı ile Türkeş Muhtaroğlu. Bu oturumun konuşmacılığını Gazeteci Zahit Beyatlı yaptı.

 Altıncı oturum’da “Televizyonda Yayın Stratejisi” konuya Ali Kasap Başkanlık etti. Adnan Sarıkahya ve Timur Beyatlı eş Başkanlar ve Dr. Mustafa Ziya ise konuşmacı olarak katıldı. Bu oturum Kurultaya damgasını vurdu. En fazla tartışılan konulardan birisi de Türkmeneli TV’nin yayın politikası, Hedef Kitlesi, kalitesiz yayıncılığı ve düzensiz ucuz reklamlar oldu.

 Yedinci oturum’da “Türkmen Medyasında Habercilik” konusu ele alındı. Bu oturuma Nermin Müfti Başkanlık etti. Eş Başkanlar ise, İmat Rıfat ve Felah Yazaroğlu. Konuşmacı olarak ta Şükran Kayacı katıldı. Bu oturumun sonunda iki Türkmen Usta şairi Salah Nevres ve Nesrin Erbil birer şiir okuyarak, katılımcıları coşturdular.

 Son olarak Sekizinci oturum “Irak Türkmen İnternet Gazeteciliğin Dünü, Bugünü ve Yarını” konusuna Mehmet Tütüncü Başkanlık etti. Özdemir Hürmüzlü ve Haydar Ali Şeyh ve Murat Sarıkahya eş Başkan olarak katıldılar. Konuşmacı olarak Dr. Şemsettin Küzeci katıldı.

Kurultayın 2. Günü akşamı Ankara Milli Kütüphane salonunda muhteşem bir Türkmen gecesi düzenlendi. Gece tam manasıyla duygu yüklü bir eğlence gece oldu. Geceye katılan şair ve sanatçılar katılımcılara ve hayranlarını içten coşturdular. Elazığlı Sanatçı Osman Bulun sahna alan ilk sanatçı oldu. Ardından Şiir molası verildi.  2 Bayan ve 2 erkek Şair sahna aldı. İlk olarak Şair Nesrin Erbil, daha sonra Ürdünlü Bayan Şair Meysun Abubakır okudukları güzel şiirleriyle geceye başka bir tat başka bir ahenk kattılar. İkinci ses Sanatçı ise Kerküklü Tenor İhsan Ekber oldu. “Altın Hızmav mülayim” türküsüyle hem merhum Abdurrahman Kızılay yâd edildi. Hem de gecenin sıcaklığını arttırdı. Şair Yılmaz İzzettin Abdi Beyatlı ise okuduğu milli şiirlerle ve güzel hitabetiyle ayakta alkışlandı. Ama şiir kıtaları arasında alkışlardan sonra iki de bir şiiri iade etmesi dinleyicileri çileden çıkardı. Her şeye rağmen muazzam bir şiir okudu, herkesin beğenisini kazandı.

Sıra geldi gecenin son solistine, uzun yıllardan beri gurbet çilesi, Türkmen ve Kerkük için hasret çeken Fethulla Altunses, okuduğu uzun hava ve hoyratların yanında milli marşlar ve türküler, önce herkesi ağlattı daha sonra ayakta oynattı. Bu muhteşem ses, Türkmeneli’nin gençlerini saatlerce ayakta tuttu.

Gecenin sunucu ise, Şair Cumhur Kerküklü, hem sunumuyla hem de Arapça ve Türkmence okuduğu şiirleriyle gecenin başka bir yıldızı idi. Ancak, iki de bir Türkmeneli TV’nin anonsunu yaparak “Türkmeneli TV bir ilke daha imza attı. Şunu- bunu yaptı demesi, seyircilerin eleştirisinde kaçamadı.

Kurultayın ikinci günü sonu çekilen hatıra fotoğraflarıyla tarihe güzel günlerden bir gün daha aklendi.

Kurultayın 3. Günü(son günü) erken saatte başladı. Kurultay boyunca yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler doğrultusunda ortaya çıkan konular 12 maddeden oluşan sonuç bildirgesi olarak saptandı. Delegelere okunarak, konular üzerinde tartışmalar oldu. Sonuçta kabul edildi. Ancak şunu da ifade etmek gerekirse, Türkmeneli TV hakkında yapılan konuşmalar ve eleştiriler ve bu TV’den kimin sorumlu olduğunu delegelerce tartışıldı. TV yetkililerini Çarli’ye benzetilerek, sonuç bildirgesini koyulmamasına karar verildi. Nedeni de TV’nin eksikliği eksikliğimizdir denildi. Ama yetkililere detaylı bir rapor sunulsun kararana varıldı.

Sonuç Bildirgesi iki dilde (Türkçe ve Arapça) okundu oybirliğiyle kabul gördü. Sonuç Bildirgesini aşağıya alıyoruz

 1. Irak Türkmen Basın Kurultayı’nın Sonuç Bildirisi

15–17 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen IV. Irak Türkmen Basın Kurultayı,  Irak Türkmen toplumuna hizmet eden görsel, işitsel ve yazılı medya temsilcilerini tarihi bir görev için bir araya getirmiştir. 150’nin üzerinde temsilcinin katıldığı kurultay, ayrıca Irak, Arap ve batı dünyasına mensup seçkin birçok düşünür, medya ve gazeteciye; ayrıca Irak’ın değişik etnik renkli ve değişik eğilimli siyasî partilere, fikir ve kültür örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına mensup taraflara da ev sahipliği yapmıştır. Düşünceleri ve deneyimleri ile Kurultayı zenginleştiren basın temsilcileri, Irak Türkmen basın temsilcileri ile kaynaşarak deneyimlerini aktarmışlar ve destek vermişlerdir.

Kurultay delegeleri, ilki 22 Temmuz 2006’da, sonuncusu 2009’da İstanbul’da toplanan diğer kurultayların sonuçlarını da ele alarak tartışmış, genelde Irak ve özellikle Irak Türkmenlerinin adil ve haklı davalarını haykırmak için basınının daha da özgür, ileri ve nezih bir gelişme çizgisi izlemesi için fikir alış verişinde bulunmuşlardır.

Üç gün boyunca medya sorunlarını tartışan kurultay delegeleri aşağıda sıralanan tavsiye kararları üzerinde görüş birliğine varmışlardır:

 1. Basın özgürlüğünün korunmasının zaruretine inanan delegeler, toplumun iradesini temsil eden birey ve toplumun her vesileyle basın ve medyanın tarafsız ve özgür olma hakkın meşruiyetinin savunulmasını;
 2. Baskı ve şiddete maruz kalan gazeteciler ile ajans muhabirlerinin mağduriyetini ele alan delegeler, görevlerini özgürce yapmaktan alıkonulan ve özellikle görevleri sırasında suikast ve terör sonucu hayatlarını kaybeden gazetecilerin korunamayışlarını şiddetle kınanmasını;
 3. Medya ve basın dünyası arasında haberleşme, iletişim ve diyalog oluşturmadan yana olan delegeler, bütün hükümetleri, fikir ve düşünce örgütlerini fikir ve yorum, hızlı ve tarafsız haberleri topluma ulaştırma özgürlüğünü savunmaya davet eder;
 4. Delegeler, 2006 yılında ilan edilen Irak Türkmen Basın Deklarasyonunun ilkelerine bağlı kalınmasını ve toplumun bütün katmanlarının bu ilkelere karşı duyarlı olunmasını, bunun hedeflerinden, kavram ve fikirlerinden yararlanılmasını;

5.Katılımcılar özgür ve doğru basın kurallarına bağlı olduklarını, yapıcı eleştiriye saygı göstereceklerini, basın araçlarının kişisel çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini, basının kolektif çalışma, söz birliği ve ülke çıkarları için kullanılmasının doğru olduğuna inanırlar;

6.Delegeler hür, demokratik, parlamenter, çoğulcu ve üniter bir Irak’ı savunan Türkmen söylemini destekler ve tüm Irak vatandaşlarını ülkenin geleceği ve refahı için kutsal prensipler etrafında birleşmeye çağırırlar;

 1. Katılımcılar Irak’ın siyasî söylemi açısından yayın ve tercümenin azlığından üzüntü duyduklarını, bu boşluğu gidermek, ayrıca güçlü düşünce akımlarının gelişmesi gayesiyle süratle fikrî, edebî ve sosyal merkezlerin kurulması önemini dile getirir;

8.Delegeler, ülkeyi uygar, gelişmiş ve çağdaş bir duruma getirmek, ayrıca hizipleşmeden, bölünmeden uzaklaşarak Iraklılık kimliğini öne çıkarmak ve dar particilik anlayışından uzaklaşarak bağımsız, demokratik ve modern bir Irak yaratmak yolunda bütün siyasî partileri, oluşumları ve sivil toplum örgütlerini çaba göstermeye davet eder;

 1. Katılımcılar, fikir sahiplerini, internet sitelerinin sorumlularını, ayrıca görsel, işitsel ve yazılı medya temsilcilerini, bağlı olduklarını ilan ettikleri Basın yasa ve ilkelerine bağlılık ruhuna sadık kalmalarını talep ederler;

10.Delegeler, Türkmen basın ve fikir hayatını zenginleştiren ve aramızdan ayrılarak Allah’ın rahmetine kavuşan meslektaşlarını minnet ve rahmetle anar, onların mücadele ettiği ve açtığı yoldan yürümeye söz verirler.

11.Katılımcılar daha önceki kurultaylarda alınan, ancak tatbik edilmeyen kararların, zaman kaybetmeden uygulanmasını isterler;

12.Delegeler, Arap ve diğer yabancı ülkelerden gelen konuk medya ve basın temsilcisi bütün misafirlere, bu kurultaya katılarak Türkmen basın ve medya temsilcilerine destek verdikleri için minnet ve şükranlarını bildirir.

Bu sonuç bildirisi Ankara’da 17 Nisan 2011 (Hicri 13 C. Evvel, 1432) tarihinde kaleme alınmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sonuç Bildirgesi’nin okunmasından sonra Basın Konseyinin yeni yönetim kurlu seçimine gidildi. Önce divan Başkanı seçildi. Bu konuda her şey hazırlanmıştı gibi göründü Divan Basın Konseyi genel sekreteri Kemal Beyatlı delegelerden helallik istedi. Ama aday olacağını açıklamadı. Divan başkanlığına Prof. Dr. Suphi Saatçi, Dr. Mehmet Ömer Kazancı ve Nihat Kuşçu beyler önerdi. Delegelerde evet, evet, evet dediler…

Yeni yönetime 14 delege talip oldu oyamla sonucu şu şekilde gerçekleşti.

 1. Mehmet Tütüncü-İstanbul= 68 oy
 2. Şükran Kayacı- Danimarka= 59 oy
 3. Feyha Zeynelabdin- Bağdat= 35 oy
 4. Kemal Beyatlı. İstanbul=68 oy
 5. Dilşat Terzi- Erbil=37 oy
 6. Necat Kevser- Kerkük= 32 oy
 7. Türkeş Muhatroğlu-Kerkük= 36 oy
 8. Ali Kasap-Kerkük= 17 oy
 9. Fevzi Ekrem Terzioğlu-Bağdat=43 oy
 10. Türkeş Mehmet Tuzlu-Tuzhurmatu=11 oy
 11. Rıza Çolakoğlu- Telafer=12 oy
 12. Felah Yazaroğlu- Kerkük= 21 oy
 13. İmat Rifat- Erbil=11 oy
 14. Moffak Salman- İrlanda= 27 oy

Dolayısıyla ilk 7 delege aldıkları oya göre yeni yönetim kurulu üyeliklerini kazandılar.

Yeni Yönetim Kurulu

 1. Kemal Beyatlı. İstanbul=68 oy
 2. Mehmet Tütüncü-İstanbul= 68 oy
 3. Şükran Kayacı- Danimarka= 59 oy
 4. Fevzi Ekrem Terzioğlu-Bağdat=43 oy
 5. Dilşat Terzi- Erbil=37 oy
 6. Türkeş Muhatroğlu-Kerkük= 36 oy
 7. Feyha Zeynelabdin- Bağdat= 35 oy

 Yeni yönetim kurulu aralarında seçim yaparak yeniden Kemal Beyatlı’yı Türkmen Basın Konseyi’nin Genel Sekreteri seçtiler.

Kurultayca öngörülen bazı tavsiyeleri 

1.TERT TV’ye ciddi bir şekilde destek verilmeli,

 1. Irak ve Arap dünyasına yönelik Arapça bir kanal kurulması,

3.Türkmen Medyasında dedikodulara yol açan yazı ve yorumları izleyecek bir

     komisyon kurulması, aylık veya 3 ayda bir rapor sunulması,

 1. Türkmen Basının Hizmet edenler Hizmet ve Teşvik ödülünün verilmesi,
 2. İnternet sitelerinde dozu kaçıran yorum ve yazılara fırsat verilmemesi,
 3. Sosyal Paylaşım sitelerine Sosyal Medya) önem verilmeli,

7.Irak Türkmen Basını sıkıntılarını Irak devletine iletilmeli ve diğer basın

    kuruluşlarına verilen destek, Türkmen basınına da verilmeli,

8.Türkmen Kardaşlık Ocağı ve Türkmen Gazetesi için birer İnternet sitesinin

   açılması,

9.Türkmen Medyasının stratejisinin belirlenmesi, hedef kitlesini tespit edilmeli,

 1. Türkmen Siyasetçileri, Türkmen medyasına müdahale etmemeli,
 2. Türkmen Basın Konseyi’ni kabul edin Türkmen Basın kuruluşları, Türkmen

       Basın Kuralları Deklarasyonu bağlı kalmalı,

 Böylece Irak Türkmen Basın Konseyi 4. Kurultayını başarıyla tamamlamış oldu.

  www.bizturkmeniz.com.tr

29 Nisan 2011