“7 Ekim” Türkmen Milli Bayramı ve Kerkük

“7 Ekim” Türkmen Milli Bayramı ve Kerkük

Dr. Şemsettin KÜZECİ

“Sümbülsüz darı olmaz

Namerdin yarı olmaz

Türkmeneli Mavidir

Yeşilden sarı olmaz”

Irak Türkmen siyasi kuruluşlarımızı bir araya getirmek amacıyla 1995 yılında, Irak’ın kuzeyinde Türkmen Şehri Erbil’de, kurulan Irak Türkmen Cephesi (ITC), 1997 tarihinde Türkmenlerin kalesi, Gökbörü diyarında (Erbil)’de, yapmış olduğu 1. Türkmen Kurultayı çevresinde, çok önemli kararlar alındı.

Irak Türkmenlerinin resmi dili “İstanbul Türkçesi” olması, “7 Ekim” tarihinin, Türkmen Milli Bayram olarak, Türkmen Kurultayınca kabul edildi.

7 Ekim 1997’de Irak Devletinin tarihinde ilk defa olarak hür Türkmen iradesi Erbil şehrinde tecelli etmiştir. Bu tarihte ITC’ nin çağrısına cevap vererek tüm Türkmen kuruluşları toplanıp 1.Türkmen Kurultayını gerçekleştirilmiştir. Dünyanın her yerinden Kurultaya katılan 100 civarında delege, ITC’nin şemsiyesi altında birleşmeye ve Türkmen Şurasının kurulmasına karar verdiler. Ayrıca, Kurultaydan Irak Türklerinin arzu ve taleplerini içeren “Temel İlkeler Deklarasyonu” oy birliği ile kabul edildi. Çalışmaları 4–7 Ekim’de 1997 tarihleri arasında yapılan Kurultay, 7 Ekim gününü o günü “Milli Bayram” olarak ilan etti.

7 Ekim Bayramı, 20. asırda çile, katliam ve gözyaşıyla dolu Türkmen tarihinde bir dönüm noktasıdır. 7 Ekim günü ümitsizlik ve kararsızlığı geride bırakarak, birleşmenin ve milli iradenin inkişafı günüdür. Bugün, Türkmen varlığını dünyaca tanınması, kabul edilmesi, yurt dışında gelişen milli kuruluşlarının ITC’ ye katılması ve ITC’nin Irak Türkleri adına muhatap alınması 7 Ekim gününün birer zaferidir ve kazancıdır.

ITC Başkanlığı önce Erbil daha sonra Kerkük’e taşınması, Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu, Diyala, Hnakin, Aziziye, Başkent Bağdat ve onlarca köy ve kasabalarda ITC bürolarının açılması ve varlık göstermesi, ABD, Ankara, Suriye, Berlin ve Londra’da temsilciliklerinin bulunması,  dünya platformunda Türkmenlerin sesini, kültürünü ve çilesini tanıtmakta büyük rol oynayan “Irak’ın Aydınlı Yüzü” “Türkmeneli Uydu TV” nin kurulması, Telafer’den Mendeliye kadar uzanan “Türkmeneli” bölgesinde Türkiye Türkçesinde eğitim veren 160’ün üzerinde Türkmen okullarının varlıkları, Türkmen Meclisi, Türkmen Danışma Meclisi, kurulması, onlarca sivil toplum kuruluşlarının tesisi edilmesi, örgütlenmesi ve Yurtdışında lobi çalışmalarına yeni başlayan Türkmen derneklerinin kolektif çalışmaları, elbette 1. Türkmen Kurultay ve daha sonra devamında 2, 3 ve 4. Türkmen Kurultayının kazançlarıdır.

 Değerli okurlarım;

Bugünler 7 Ekim Bayramının Aziz Türkmen halkımıza ve tüm Iraklılara hayırlı olmasını dilerken, Saddam sonrası Türkmen varlığını yok saymaya çalışan gurupların sinsi politikalarından ve uygulamalarından bir an önce kurtulmamızı temenni ederim.

Saddam sonrası Irak’ta yapılan 2 sahta seçim ve bir şüpheli referandum sonucu, Türkmenlere büyük haksızlıklar yapıldı. Ama ne yazık ki, tüm dünya bu haksızlıklara sessiz kaldı.

Bugün Erbil, Süleymaniye, Dohok, ve komşu ülkelerden Türkmen Şehri Kerkük’e yerleştirilen Kütler, Aralık 2007 tarihinde yapılacak olan büyük referandum için ciddi bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Anayasanın 140. Maddesinin uygulanması, Kerkük’ün normalleşmesi, sayım yapılması ve son olarak oyunun son perdesi referandumum yapılması, Kerkük’ün Irak’ın Kuzeyinde kurulacak olan “sözde Kürdistan” a katılması hem Irak hem İran hem Suriye hem de Türkiye için bir büyük felakete yol açmaktır…

Bu sıkıntılı günlerimizde, gelin bir olalım, birlik oluşturalım, kin ve nefretten uzak duralım, dedikodulara son verelim. Mevlana’nın dediği gibi birbirimizi satalım (birbirimizi öne çıkartalım) davamıza sahip çıkalım, stratejimizi, yol haritamızı belirleyelim. Hedefe doğru ilerleyelim.

7 Ekim 2006