Ata Terzibaşı’nın Makaleleri Kitabı

Irak Türklerinin avukat, araştırmacı, düşünür, yazar Ata Terzibaşı’nın Makilerinin bir kısmını eski haflardan yeni harflere aktarılıp bir kitap haline getiren Dr. Mustafa Ziya ve Dr. Şemsettin Küzeci büyük bir titizlikle konuları seçilmişlerdir. Eki harlarla yazılan Terzibaşı’nın eserleri son yıllarda Ötüken Yayın evi tarafından da büyük ilgi görmüştür. Terzibaşı’nın 13 Ciltlik Osmanlıca “Kerkük Şairleri” eserini 4 ciltte yeni Türkçe olarak yayınlamıştır.  Kitap Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın yanı birimi olan TKM tarafından 2018 yılında Ankara’da yayınlanmıştır.

Kitapta yer alan Terzibaşı’nın Makaleleri kitabında Sunuş yazısını dr. Mustafa Ziya ve Önsözünü de Dr. Şemsettin yazmıştır. İçindekiler bölümünde yer alan konular ise, Şunlardır:

Çanakkale Türküsü ve Kerkük.

Dil Sürçmeleri Ad Değişiklikleri.

Dil Sürçmeleri Kalın-Yoğun.

Dil Sürçmeleri Sürç-i Lisan.

Dil Sürçmeleri Şafak-Tan.

Dil Sürçmeleri.

Divan Edebiyatında Ağaç At.

Divan Edebiyatında Eski Şarap.

Divan Edebiyatında Gül Ağız ve İnce Dudak.

Edebi Sanatlardan Tevriye.

Edebiyatımızda Muvaşşah Şiir.

Edebiyatımızda Ramazan.

Edebiyatta Leffüneşir Sanatı.

Fuzuli’nin Arapça Kasideleri.

Fuzuli’nin Arapça Kasideleri (2).

Fuzuli’nin Matlai İtikadı.

Azeri Türk Şairlerinden Garibi.

Gençlerimizde Aranan Vasıflar.

Halide Nusret Zorlutuna.

Hece Vezni ve Genç Şairlerimiz.

Hicri Dede’den Hatıralar.

Hoyrat ve Şiir Etkileşmesi.

Irak Türkmen Edebiyatına Toplu Bir Bakış.

Kitaplar Arasında Tebriz.

Klasik Şiirde Devr-i Kamer Terimi.

Molla Sadık’tan Anılar.

Musiki Hayatımıza Bir Bakış.

Namık Kemal’in Kerkük’le Edebi İlişkisi.

Nasrettin Hoca Hakkında Yeni Belgeler.

Olaylı Horyatlarımızdan.

Petrol.

Saçma Şiir.

Sağır Kef.

Sandalye Düşkünleri.

Sembolik Bir Müstezat Horyat.

Şehriyar.

Türk Şairi Yahya Kemal Beyatlı.

Yazı Dili Konuşma Dili.

Yazı Yazanlarımız Şiir Düzenlerimiz.

Yeni Şiir Üzerine.

Şemsettin Küzeci’nin tüm kitaplarını okumak için Tıklayınız