Edebiyatçılığı

Edebi Kişiliği

Şemsettin Küzeci’nin edebiyat hayatı, 1976 yılında başladı. Önce Babasının söyledikleri Hoyratları daha sonra amcazadesi Abdülvahit Küzeci’nin taş plak ve bantlarda okudukları Kerkük Türküleri, Hoyratları onda içinde büyük bir etki yarattı. Ve Küzeci’yi hoyrat yazmaya koydu. Düzdü, sezdi ve ilk hoyratı yazdığı:

Naznazdı[1]

Açan güller naznazdı

Ne yarın cemalı var

Ne ettiği naz, nazdı

Küzeci hoyrat yazma yeteneğini geliştirmeye çalıştı. 1980 yılından itibaren yazdığı hoyrat ve şiirlerini Bağdat Türkmence Radyosundan sunulan Edebi Mektuplar programına gönderirdi. YURT Gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde de şiir ve hoyratlarını yayınlamaya başladı.

Şiirlerini öz tarzımız olan Hece vezninde ilk şiirini yazdı. Serbest sitilinde de şiirler yazmaya büyük çaba harcadı. Şiirlerin de Sevda, Ümit, Gurbet, Özlem, Ayrılık ve Milli konulara önemle yer veren Küzeci, Sevda konusunu da ciddi bir şekilde benimsemiştir. “Sevda Tanrı tarafından kulunu bağışlanan en büyük nimettir” diyen Şemsettin Küzeci, yazdığı şiirlerinin bazıları Türkmen Sanatçıları tarafından bestelenerek Kerkük TV, Türkmeneli TV ve Bağdat Türkmence Radyosunda ifa edilmiştir.[2]

Küzeci; 1989’da ilk kez deneme yazılarını yazmaya çalıştı. Yurt Gazetesinde yayınlanan ……………….. Ayrıca Sanat ve Spor ile ilgili yazılarla başlayarak edebi inceleme, araştırma, röportaj ve ara sıra eleştiriler yazmaya gayret etti.  Hedefi araştırmacı, gazeteci ve yazar olarak yolunu çizmeye planladı.

Şairler Sultanı, acılar ve kalem şair Fuzuli, Mehmet Akif Ersoy, Cemal Süreya, Orhan Veli, Bextiyar Vehapzade, Bol İlvar, A. Benderoğlu, Salah Nevres, Mehmet İzzet Hattat gibi şairlerden etkiledi ve onların izlerinde şiirlerini yazmaya özen gösterdi. Şiirlerini; gurbet ilde yurt özlemi ile çırpınan insanlar için, âşıkların acıları, yoksulların çileleri ve karanlıkta bir mum ışığına hasret olanlar için yazmaktadır Küzeci… “Edebiyat, bir milletin kültürüdür, aynasıdır köklü bir halkın dilidir. Her milletin varlığını, uygarlığını, kimliğini ancak edebiyatından anlarız, Irak Türkmen edebiyatı, Türk dünyası edebiyatı düzeyine hızlı adımlar atmaktadır. Buna karşın Türkmen aydınları kültür ve edebiyatlarını yaşatmak için daha büyük adımlar atılmaları gerekiyor. Irak Türkmen edebiyatının ilerlemesinde Genç Kalemler büyük rol oynamaktadırlar. Çağımız İletişim ve Teknoloji çağıdır. İletişim ve bilişim teknolojilerini toplumun ilerlemesine yönelik kullanılmasın elzemdir. Ayrıca sosyal medya faktörünü de gözardı etmiyelim”. Diyor.

Üyesi olduğu ve görev aldığı STK’ler, Kurum ve Kuruluşlar

 • Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği üyesi. Bağdat 1993
 • Arap Yazarlar Birliği üyesi. Ürdün 1994
 • Irak Radyo Sinema ve Televizyoncular Sendikasına üyesi. Bağdat 1995
 • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği’nin Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Genel Koordinatörü. Azerbaycan 2000
 • Anadolu ilim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği” ANASAM” Ankara şubesi yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Koordinatörlüğünü yaptı. Kayseri 2002
 • Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şb. Müdürü olarak çalıştı (1999–2002).
 • K. Irak Erbil’ de yayın yapan Türkmeneli radyo, televizyon ve gazetesinin Türkiye Muhabiri (1999–2002) Sarı basın kartı sahibidir.
 • Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi. Bakü 2001
 • Türkiye Yazarlar Birliği üyesi. Ankara 2002
 • Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesi. Ankara 2003
 • Azerbaycan Gazeteciler Konfederasyonu üyesi. 2003
 • Türkmeneli Aydınlar Derneği. Yönetim kurulu üyesi (Genel Sekreter). Ankara 2004
 • Basın Birliği üyesi. İstanbul 2004
 • Ufuk Ötesi Gazetesinin Ankara temsilcisi. 2004
 • Irak ve Kerkük Gazetesinin Türkiye temsilcisi. 2004-2021
 • Belediye ve Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Ankara 2004-2005
 • Dünya Türk Gençleri Birliği Başkanı Yardımcısı. Ankara ve Azerbaycan 2004-2021
 • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. 2004-2021
 • Kerkük Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü, Ankara 2005-2006
 • Türkmeneli Televizyonu Türkiye Muhabiri, Programcı, Sunucu ve Haber Müdürü (2005-2009)
 • Kerkük Kültür Derneği. Kurucusu ve Genel Başkanı. Ankara (2013-2021).
 • Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu. Kurucu Üyesi (genel Sekreter (2014-2017).
 • Dünya İletişimciler Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı. (2015-2021)
 • Türkmeneli Vakfı-Kültür Merkezi. Ankara (2009-2019)
 • Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM). Ankara 2019-2020
 • Türkmeneli Vakfı Başkanlığı Basın Danışmanı. Ankara 2020-2021

Irak Türklerinin siyasi, Kültürel ve sosyal alanlarında başta Türkiye’nin birçok şehrinde, Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya gibi ülkelerde Konferans, Panel, Seminer vermiştir. Bu hususta onlarca Ödül, Takdir diploması ve Plaketler almıştır. Ayrıca, Türkiye’nin Tasvir, Ufuk ötesi, Yeni Ses, Yörtürk, Duygu Seli, Kerkük, gazete ve dergilerinde, Azerbaycan’da Bayatı, VEKTOR, Halk Cephesi, Azadlıq, Hedef gazete ve dergilerinde, Kıbrıs’ta Volkan gazetesinde, Kerkük’te Kerkük, Türkmeneli, Kardaşlık, Işık ve birçok Irak, Türkiye ve Türk Dünyası gazete ve dergilerinde yazılarını yayınlamaktadır.

03 Temmuz 2006 tarihinde; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmi ve edebi çalışmalından dolayı, Merkezi Azerbaycan’da bulunan (“VEKTOR” International Secientific Center/ Beynelxalq Elm Merkezi) tarafından Fahri Doktor Unvanı verildi.

ŞEMSETTİN KÜZECİ’NİN ESERLERİ (1992-2020)

 1. Şehit Şair Kemal Ömer Beg. Kerkük 1992
 2. İki Gönül. Sami Yusuf Tütüncü ile Ortaklaşa. İstanbul 1997
 3. Tek Suçum Türk Olmaktır. Ankara 2000
 4. Kerkük Soykırımları. Ankara 2004
 5. Horyatlarım. Bakü 2004. Azerbaycan Türkçesi
 6. Türkün Sesi. Ekber Qoşalı ile Ortaklaşa. Bakü 2004
 7. Fuzuli Festivali. Ankara 2004
 8. Şairler Vicdanında Doğramacı. Ankara 2004
 9. Türkmeneli Edebiyatı. Ankara 2005
 10. Kerkük Şairleri. Birinci Cilt. Ankara 2006
 11. Kerkük Şairleri. İkinci Cilt. Ankara 2007
 12. Şehit Muazzam Kasapoğlu. Kerkük 2007
 13. Beşinci Büyük Türkmen Kurultayı. Kerkük 2008
 14. İçimizdeki Kerkük. İsa Kayacan ile Ortaklaşa. Ankara 2009
 15. Irak Basın Tarihi. Ankara 2009
 16. Abdülaziz Semin Bayatlı. Ankara 2010
 17. Biz Güneş Değiliz. Ankara 2010
 18. Solmayan Papatyalar. Ankara 2010
 19. Telafer Şairleri. Ankara 2010
 20. Mahpus Duygularım. Sami Yusuf Tütüncü. Ankara 2010
 21. Şehit Şair Kemal Ömer Beg. Ankara 2010 Yeni Türkçe
 22. Türk Halkları Kongresi. Gaguzyeri 2010
 23. Dünya Türk Gençleri Birliği 20. Yılında. Ankara 2010
 24. Kerkük’ün Milli Futbolcusu Adil Abdullah. Ankara 2010. Arapça
 25. Türkmeneli Takvimi. 2011. Kerkük 2011
 26. Türkmeneli Takvimi. 2012. Kerkük 2012
 27. Kerkük’ten Kargıpınara. Ankara 2013
 28. Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci. Ankara-Kerkük 2012
 29. Poets of KIRKUK. Iraq Turkman Poets. Ankara 2014
 30. Kerkük’ten Eskişehir’e. Eskişehir 2014
 31. Irak Türkmen Edebiyatı. Feyyaz Sağlam ile Ortaklaşa. Ankara 2015
 32. Nevruz Çiçekleri. Türk Dünyası Kadın Şairleri. Ankara 2015
 33. Mehmet Merdan. Hayatı ve Şiirleri. Ankara 2016
 34. Kerkük’ün Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat. Ankara ve Kerkük. 2017, 2018
 35. Ortadoğu’da Türk Katliamları. İstanbul 2017
 36. Kerkük Sevdalısı Gazanfer Paşayev. Kerkük ve Ankara 2017, 2018
 37. Sarmaşık Duygular. Ankara 2017
 38. Kerkük’ten Avrupa’ya. Ankara 2017
 39. Kerkük’ten Sesleniş. Bakü 2018. Azerbaycan Türkçesi
 40. Ata Terzibaşı’nın Edebi Makaleleri. Mustafa Ziya ile Ortaklaşa. Ankara 2018
 41. Müziğin İzinde 3 Kardeş Şehir. (Elâzığ-Urfa-Kerkük) Ortaklaşa. İstanbul 2018
 42. Türkmen Mücadeleci Hidayet Arslan. Ankara 2018
 43. Müziğinde İzinde 4 Kardeş Şehir. (Elâzığ-Urfa-Kerkük- Bakü) Ortaklaşa. İstanbul 2019
 44. Kerkük’ten Azerbaycan’a. Ankara 2019
 45. Türkmeneli Kültür Ajandası. Kerkük 2019
 46. Kerkük Katliamı. Ankara 2019
 47. Irak’ta Basın ve Medya Tarihi. Ankara 2019
 48. Telaferli Şair Felekoğlu (Açıl Dilim Açıl). Ankara 2019
 49. İraq Matbuat Tarixi. Bakü 2019. Azerbaycan Türkçesi
 50. Musalla’dan Şaturlu’ya “Sinan Sait”. Ankara 2021
 51. Tembel Abbas. Ankara 2021
 52. Türkmen Milli Takımı. Ankara 2021
 53. İraq Türkman Poeziya Antolojisyası.2. Bölüm. Bakü 2020. (G. Paşayev) Azerbaycan Türkçesi
 54. Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Türk Dergileri

Basılmamış Eserleri

 1. Kerkük’te Türk Katliamları. Bakü 2020. Azerbaycan Türkçesi
 2. Kerkük’ün Söz ve Saz Ustaları.
 3. Telafer Türkmen Şairleri.
 4. Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Türk Basın Tarihi
 5. Türkmeneli’ni Ağlatan adam Sami Yusuf Tütüncü
 6. Kerkük’ün Temel Taşı Ata Terzibaşı
 7. Türkülerin Efendisi Abdurrahman Kızılay
 8. Irak Türkmen Edebiyatı Tarihi
 9. Irak’ta Televizyonculuk Tarihi
 10. Telafer’in Şakrak Bülbülü Yasin Yahyaoğlu.

[1] Bir çeşit gül

[2] Sanatçılar; İsmail Terzi, İsmail Ali, Zekeriya Neccar, Fethullah Altunses,