Irak Türkmen Kültür Elçilerinden Dr. Şemsettin Küzeci

Şiirlerim hakkında yazılan bir kitap
Öndeyiş
Kuşkusuz ki Irak Türkmen edebiyatı ve kültürünün kökü ve derinliği tarihin uzun çağlarına değin dalları budakları uzanır. Orta Asya’dan deniz dalgaları gibi Irak’a göç eden Türkmen boyları varlıklarına bağlanarak kendilerine göre özgü bir kültür ve edebiyatları vardı.
Bu edebiyatın gelişmesi ve ayakta durması için yüzlerce şair, yazarların uğraşları ve harcadıkları çabalar sonucu güzelim edebiyat örnekleri ortay koydular, böyle ölümsüz hizmetler gösteren edebiyatçılarımızı ve kültür adamlarımızı tanıtmak ve tanıttırmak edebiyatımızı görevlendirmek demektir. İşte o dev edebiyatçılarımızın yollarını izleyen ve ışık tutan genç edebiyatçılarımızın aynı hizmetlerin uzantısı olarak görevlerini esirgemeden yerine getirmişlerdir.
Elinizde bulunan bu yapıtı uzun bir edebi çalışmanın bir ürünü olup değerli şair, gazeteci ve araştırmacı yazar Kerküklü Şemsettin Küzeci’yi etraflıca okurlarınıza tanıttırmak, edebiyat çalışmalarını, şiirsel denemelerini analiz etmek ve bunun yanında Türkmen Kültür elçilerinden sayıldığı siyasal ve edebi düşüncelerine ışık tutmaya çalıştık. Kitabın yapraklarını süsleyen konuları ise şairin hayat biyografisi, edebi kişiliği şiirlerine ışık toplu bir bakış, milliyetçiliği ve yurt severliği, hoyrat ve dörtlüklerini, şiirlerindeki özdenlik diyaloglarını inceleyip ve akımlarını sergilemeye çalıştık. Irak içinde ve dışında çalışmalarının sonuç meyvesi olan aldığı ödüller, yer aldığı antolojiler ve hakkında yazılan görüş ve yazılan düşünceleri Irak-Türkiye ve Azerbaycan’da yayınları, fahri doktorası, dergi ve gazetelerde yayımladığı yazıları temsil ettiği dergi ve gazeteler ve eserleri hakkındaki yazıları araştırıp inceledikten sonra sergiledik.
Şunu da söylemek yerinde görüyorum ki, bu yazarın hakkında yazmış olduğum bu naçizane eser gelecekte araştırmacı ve yazarların kalemleri arasında bir sönük mum ışığı kadar yer alabildiyse ne mutlu bana.
Araştırmacı şair Şemsettin Küzeci, Irak Türkmen toplumunda parmakla gösterilen bir aktif ve çalışkan edebiyatçı, milliyetçi ve dava sahibidir. Milli davası uğrunda mücadele verip ve hedefe doğru çalışmalarını sürdürmektedir.
Irak-Türkiye-Azerbaycan ve Türk dünyası haritası içerisinde olumlu bir biçimde edebi çalışmalarını milli bir dava çerçevesi içinde sürdürüp ve Irak Türkmen halkının edebiyatını ve milli düşüncelerini Türk dünyasına seferber ettiği için ve bu işin gerçek adamı olduğu yüzünden bu kitabın adını “Türkmen Kültür Elçilerinden… Şemsettin Küzeci” başlığını düşündük.
Son yıllarda göze batar derecede kültür alanında Irak Türkleri ile Azerbaycan ve Türk dünyası halklarıyla kültür ve edebi alakalarında yaratıcı ve canlık kazandırması sevgi köprülerinin uzanmasında rol oynayan, bu ilişkilerin daha da yakınlaştırıp ve metinleştirmeye çaba harcaması, başarılı çalışmalarından yazdığı eserlerinden dolay merkezi Azerbaycan’da bulunan VEKTOR uluslararası ilim merkezi tarafından 2004’te Türk dünyası hizmet ödülü 2006’da da fahri doktora unvanını almayı hak etmiştir.
Bunun yansıra Azerbaycanlı bilim, kültür dostlarımız ve Irak Türklerinin can nabzı olan Profesör Gazanfer Paşayev, Anar, Ayaz Vefalı, Elçin İsgenderzade, Ekber Qoşalı ve Türkiye’den Nuri Gürgür, Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Dr. İsa Kayacan, Dr. Osman Oktay, Bircan Akyıldız, Turgut Altınok ve daha birçok isim kültür ve milli varlığımıza uğraşları, destekleri ve sevgi duyguları büyük anlam taşır.
Küzeci bir berduştu
Vatan derdine düştü
Kerkük ile Bakû’nün
Semasında bir kuştu
***
Gençlerde kutup Şemsi
Çalışıp utup Şemsi
Dünya Genç Türk Yazarlar
Bayrağın tutup Şemsi
Böyle milliyetçi ve vatanperver insanları tanıtmak ve değerlendirmek ulusal ve milli bir borçtur diye düşünüyorum. İşte bu yapıtın şairi Şemsettin Küzeci, başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk dünyası halkına karşı göstermiş olduğu ve beslediği sevgiye ve Irak Türklerinin kültürünü dünyaya yaymak için bu serin adını Türkmen Kültür Elçisi vermeyi layık gördük. Türk dünyası toplulukları arasında dostluk ilişkilerini metinleştiren kültür elçilerimize başarılar dileriz tanrı Türkü korusun.
Faruk Faik Köprülü
Araştırmacı Yazar Kerkük, 2008