Kerküklü Bir Şair ” Şemsettin Küzeci 

 Kerküklü Bir Şair ” Şemsettin Küzeci                                       

   İsmail Kara

Ben, Kerkük adını ilk kez lise öğrencisi olduğum yıllarda duyuştum. Sanat ve edebiyatla ilgili katıldığım toplantılarda bazı üstatlarım (Yavuz Bülent Bakiler gibi), Kerkük’le ve Irak’taki Türkmenlere dolu dolu sözler, Anılar anlatırlardı. Onların çoğunu henüz dün söylenmişçesine hatırlıyorum.

23–25 Ağustos 2000 tarihinde Ankara’dan birkaç şair arkadaşlarımla Kastamonu’da Türk Dünyası Günleri etkinliklerinde bulunuyordum. Orada Kerküklü bir şair ve yazar dostla tanıştım; Şemsettin Küzeci …

Bana 24 Ağustos Günü “Suçum Türk Olmaktır” şiir Kitabını imzalamıştı. Daha sonra sık sık görüşmeye başladık “Yalaka” dergimizin bürosunda yaptığımız Şairler toplantılarını da kaçırmıyordu.

Küzeci, az konuşan. Çok dinleyen, ağırbaşlı bir insandır. Musul Üniversitesi beden eğitimi fakültesini bitirmiş, Irak 1. Futbol liginde top oynamış, beden eğitimi öğretmenliği yapmış, antrenörlük ve hakemlik diplomaları almıştır.

1985 yıllarından itibaren şiir ve yazıları Türkmence yayınlanan yurt gazetesi ve Kardeşlik dergilerinde yayınlamaya başlamış,1992 de ilk kitabı “Şehit Şair Kemal Ömer Bey”i yayınladı.

Irak edebiyatçılar ve yazarlar Birliği’ne ve Bağdat radyosunda ve Kerkük Televizyonunda Türkmence Spor programları yapması sebebiyle Irak Radyo Sinema ve televizyoncular sendikasına da üyeliği kabul edilmişti. Beş yıldan bu yana Türkiye’de yaşamaktadır.

1997 de Şair Sami Tütüncü ile “İki Gönül” başlıklı şiir kitabını da yayınlayan Küzeci’nin üçüncü kitabı “Suçum Türk Olmaktır” adını taşıyor. Küzeci, ayrıca merkezi Azerbaycan Bakû’de olan Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği’nin ikinci başkanlığına seçilmiştir.

Şair ve Yazarımız hakkında bu bilgileri verdikten sonra, O’nun son kitabına dönmek istiyorum. “Suçum Türk Olmaktır “şiir kitabı 100 sayfa 1. hamur kâğıda basılı… Girişteki, Yani ilk şiir “Ben” adını taşıyan bir dörtlük;

“Türkoğlu Türk aslım benim

  Oğuz boyu neslim benim

  Şan şöhretli ismim benim

  Ben Kerküklü bir Türkmen’im”

Türklük uğruna dünyanın birçok yerinde, Kerkük’te Irak’ta yetişen şairler ve yazarlar bir hayli mücadele vermiş ve vermektedirler, Nitekim Küzeci de “Yurt Sevgisi” adlı şiirinde;

“Bir acı yüzünden yurttan göç ettim

  Seçtim gurbet yolun büyük suç ettim

 Atamın emeğin erken hiç ettim

 Bilmedim bu gurbet çok çok acıymış

 İnsana en yakın kardeş bacıymış”

Esere adını veren “Suçum Türk Olmaktır” adlı şiir Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin çektikleri, çileleri, işkenceleri oradaki yönetim tarafından çeşitli asimle politikalara maruz kalan ve tabi tutulan Türkmenlerin durumunu tıpatıp ifade etmektedir Küzeci…

Gecem gündüzüm acı

Vatan başımın tacı

Derdimin yok ilacı

Tek suçum Türk olmaktır

Özgürlüğe katıldım

Zindanlara katıldım

Köle gibi satıldım

Tek suçum Türk olmaktır

Diyar diyar sürüldüm

Sürgün oldum görüldüm

Dert çekmekten yoruldum

Tek suçum Türk olmaktır

Yurtsuz ocaksız kaldım

Türkün haline daldım

Artık candan usandım

Tek suçum Türk olmaktır

Kutsaldır mücadelem

Yazsın bunu mert kalem

İçimi sarmış elem

Tek suçum Türk olmaktır

Şairin duygularını çok iyi anlıyoruz. Yalnız hiçbir Türk’ün yurtsuz ocaksız kalmayacağını, tarih boyunca da kalmadığını belirtmekte yarar görüyorum. Kendisine sesleniyorum; “Burası da senin vatanın. Sen konuğumuz değil, bizden birisin”.

Şair, eserin 23. sayfasında yer alan “Niçin” adlı şiirinde, hiçbir şairin kullanmadığı bir mısra yazmış, okuyalım;

“Neşe sevinç ekmişim ben

 Türlü hasret çekmişim ben

 Dağı dağdan sökmüşüm ben

 Niçin gözüm nemli bugün

 Yaşıyorum gamlı bugün”

Hangi mısradan söz ettiğimi anladınız tabii…“Dağı dağdan sökmüşüm ben” Bu mısra şiirin gözbebeği, belki kitabın da… Bravo!

Yaşantımız” adlı şiiri ise şöyle başlıyor;

“Biz ne saf insanlarız

  Hülyalara dalmışız

 Acılar sırtımızda

 Karanlıkta kalmışız”

Çok güzel yorumlar yapılabilecek bir dörtlüğü şiirin… Yine eserin 29.sayfasında ‘Sevgilime 1’ adlı şiir ‘Sakla beni sevgilim, Saçının tellerinde’ diye başlıyor. Ustaca yazılmış bir dize…31.sayfada“Türkmen Kızına” adlı şiirinden iki mısrasını alıyorum aşağıya

   ‘Al şirin canım sana kurbandır

   Zannetme aşkın biten romandır.’

Küzeci ‘nin eserinde bunlara paralel daha pek çok dizeler var. Bu kısacık yazımızda örnekleri çoğaltmak isterdik, yerimiz dar.

*(Anasam) Anadolu İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği bülteni; yıl:1 sayı.12 Mayıs 2001. Kayseri