Şemsettin Küzeci’nin Basılmış İlk Kitabı “Şehit Şair Kemal Ömer Beg”

Şemsettin Küzeci’nin Basılmış İlk Kitabı

“Şehit Şair Kemal Ömer Beg”

Şemsettin Küzeci’nin ilk eseri sayılan genç şair Şehit Şair Kemal Ömer Beğ’in Hayatı ve eserleri kitabı Kerkük basım evinde 1992 yılında basıldı. Kitap şair Kemal Ömer Beg’in hayatı ve edebi kişiliğinin yanında yazdığı cinaslı ve cinasız horyatları kapsamaktadır. Kerküklü usta Hattat İhsan Melikoğlu tarafından Kitabın tamamı el yazısıyla yazılmıştır. Kitabın kapağı ise, sanatçı Abdülmelik Hattat tarafından çizilmiştir.

Genç horyatçılar arasında önden gelen bir horyatçı olan Şehit Kemal’in ardından arkadaşları, şair ve yazarlar çok sayıda horyat, şiir ve yazılar kaleme aldılar.

Kitabın önsözünü Usta edebiyatçı Abdülaziz Semin Bayatlı kaleme aldı. Bayatlı önsözünde “Kemal’in horyatlarında eski nefes ve güzel koku duyulur. Kullandığı sözcükler ise, tam yerli şivedir. Ama arasıra tartı ve uyak hükümlerine boyun eğerek özdile başvurma zorunda kalmıştır. Be genç yeteneğin özellikle horyatlar ve genellikle de dörtlükleride işlemiş olduğu cinaslar arasında başka horyatçılarımıtarafından henüz işlenmemiş ve yerinde ustacasına oturtulmuş cinazlar vardır”.

Kitabın giriş yazısında Küzeci’in yazsından şu satırları aşağıya alıyoruz: “Şehit Şair Kemal Ömer Beg yaşının genç olmasına rağmen horyatçılar arasında usta bir horyatçı olarak görünmüştür. Kemal’n yazdığı horyatlar yaşanmış gerçek bir aşk macerasının ürünü olarak edebiyatımıza katkı sağlamıştır”.

Kitabın ilk bölümü şairin hayatı ve edebi kişiliğin içermektedir. Yazar Şemsettin Küzeci bu konuyu titizlikle işlemiş, şairin hayatını koronerik olarak kaleme almıştır.  İkinci bölümde şairin hakkında yazılan yazılara yer verilmiştir. Faruk Faik Köprülü’nün bu bölümde şairin vesayeti yazısı en fazla dikkat çekiyor. Ayrıca sırasıyla Ümit Osman Köprülü, Teymur Abdülaziz Bayatlı, Mehmet İzzet Hattat, Ali Marufoğlu, Abdülaziz Semin Bayatlı, Şahin Dayıkadır, Seyfettin Biravcı, Oğuz Ozan, Fikret Avcı, Sami Tütüncü, Necat Mehmet Tuzlu, Zekeriya Neccaroğlu, Fevzi Ekrem Terzioğlu ve Kadir Dervişoğlu şair hakkında kısa kısa görüş bildirmişlerdir. Diğer bölümde ise, şairin horyatları ve dörtlüklerine yar verilmiştir.

Son bölüm ise Şairn arkasından yazılan şiirler yer almıştır. Şairin şehadeti sonrası şairler; Teymur Abdülaziz Bayatlı, Cevdet Yolcu, Ali Güneş, Necdet Karakaş, Hüsam Cemal Dabbağoğlu, Celil Kazancıoğlu, Cihat Garip Demirci ve şehidin kardeşi Hicran Ömerbeg şehit şair Kemal Ömer Beg hakkında duygu ve düşüncelerini şiirle ifade etmeye çalışmışlardır.

Kemal’in edebiyat hayatı; çocukluğundan beri hoyrat dinlemeyi severdi, eski bantlarda bulunan hoyratlar için de bayılırdı. 1980’de hoyratın özelliklerini öğrenerek hoyrat yazmaya başladı. Tutkun olduğu bir kutsal sevda yüzünden, 1984 yılından beri anlamlı hoyratlarını “Yurt” gazetesi ve “Kardaşlık” dergisinde sık sık yayınlayarak edebiyat alanında bir horyatçı diye görülmüştür.

Arkadaşlarının gözdesi olan Kemal, sevgilisi için gönlünde öyle kutsal bir aşk besliyordu sanki kalbinden hoyrat pınarı heyecanla coşuyordu, ama ne yazık ki bu kutsal sevda güneş görmeden öldü. Bu ilham kaynağı kurudu bitti, bu yetenekli genç ozanın yıldızı şiir dünyamızdan akarak Musalla Mezarlığında cömert şehit Kemal Ömer Beg’in temiz bedeni toprağa gömüldü. Sonsuzluk yollarında dönmez kervanlara katıldı.

Dostum kurma eglence

Yardan xeber gelince

Ecel gelende baxmaz

Uşağ, ixtiyar, gence

Kitap 2010 yılında  yeni Türkçe’ye aktarılarak Ankara’da yeniden basılmıştır.

**