Kerkük’te İçtimai Hayat

Bu kitap  Yazar Şakir Sabır Zabit tarafından 15 Haziran 1963 tarihinde Bağdat Zaman Basım evinde basılmıştır. Kitap Irak Türkmen Folklorundan söz etmektedir. Eski harflerle hazırlanana kitap çok değerli bir eser olarak bilinmektedir.