Parlayan Yıldızlar

Parlayan Yıldızlar kitabı Kerkük Cumhuriyet Matbaasında haziran 1976 yılında basılmıştır. Kitap Türkmen ses sanatçılarının hayat serüvenlerini ve önemli türkülerini kapsamaktadır. Kitabı hazırlayan Nurettin Merdan Erbilli.