Künye

KERKÜK GAZETESİ
www.kerkukgazetesi.com

Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği adına İmtiyaz Sahibi
Fevzi Ekrem TERZİOĞLU

Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Şemsettin KÜZECİ
skuzeci@gmail.com


Yazı İşleri Müdürü
Aybeniz KÜZECİ
aybenizkuzeci@gmail.com


Editör
Yunus KÜZECİ
ynskzc@gmail.com


DANIŞMA KURULU
Ata TERZİBAŞI
Dr.Nefi DEMİRCİ
Abbas Ahmet BAYATLI
Hasan KEVSER
Kahtan HÜRMÜZLÜ
İzzettin KERKÜK
Habib HÜRMÜZLÜ
Aydın KERKÜK
Mevlüt Taha KAYACI
Necat KEVSEROĞLU


YAYIN KURULU
Kasım SARIKAHYA
Türkeş Mehmet TUZLU
Haydar ŞEYH
Felah YAZAROĞLU
Dılşat TERZİ
Muhammed CARULLAH
Aybeniz KÜZECİ
Yaşar SUPHİ
Özdemir HÜRMÜZLÜ


TEMSİLCİLER
Türkiye: Dr. Şemsettin KÜZECİ
Azerbaycan: Azer HASRET
KKTC: Fatih Türkmen
Kanada: Eyat YOLCU
Erbil: Oğuz Küzecioğlu


İLETİŞİM ADRESİ
www.kerkukgazetesi.com
kerkukgazetesi@gmail.com